ŠTA SU TOPLOTNE PUMPE I KAKO RADE?

Toplotne pumpe su uređaji koji preuzimaju energiju sa jednog mesta i prebacuju je na drugo mesto/objekat kome je potrebno grejanje ili hlađenje.
Toplotne pumpe koriste energiju vazduha, zemlje i podzemnih voda.
Toplotne pumpe ne proizvode energiju, već je preusmeravaju iz postojećih izvora. Da, i to je moguće. I to efikasno, dugoročno isplativo i potpuno neškodljivo za okolinu!

Evo kako radi toplotna pumpa:

 1. Iz obnovljivog izvora energija ulazi u isparivač pumpe.
 2. Kroz sistem cevi, gas koji preuzima energiju ide u kompresor gde rastu pritisak i temperatura
 3. U zatvorenom sistemu izmenjivača toplota gasa prelazi na sistem za grejanje/hlađenje.
 4. Predajući toplotu, gas se vraća na svoju prvobitnu temperaturu i ponovo ide u isparivač kako bi proces počeo ponovo.

AKO VAS INTERESUJE TEORIJA IZA PROCESA:

Princip rada toplotne pumpe ​je vrlo jednostavan:

 • Korišćenje toplotne energije našeg okruženja. Toplotna pumpa koristi energiju vazduha, zemlje i podzemnih voda da bi vršila hlađenje ili grejanje vašeg objekta.
 • Ime „toplotne pumpe“ je izvedeno od reči “toplota” i “pumpa” koje u svom originalnom značenju predstavljaju premeštanje toplotne energije sa jednog prostora na drugi.
 • U režimu hlađenja toplotna pumpa hladi vodu koja cirkuliše kroz cevi unutar objekta a sakupljenu toplotnu energiju izbacuje u spoljašnji prostor.
 • Toplotna pumpa je uređaj koji, po definiciji, apsorbuje toplotnu energiju sa jedne lokacije (spoljni izvori energije) i premešta je na drugu lokaciju (objekat koji se greje ili hladi). Za većinu kućnih i komercijalnih primena, dva najbitnija režima rada su hlađenje i grejanje.
 • Toplotna pumpa radi po približno istom principu kao i kućni rashladni aparati (npr. frižider i klima). Razlika je samo u smeru u kome se vrši predavanje toplotne energije.
 • Zadatak uređaja je da automatski drži temperaturu u odgovarajućem opsegu, u objektu tokom godine, svejedno da li to bilo hlađenje (leti) ili grejanje (zimi).
 • Principijelno, nema razlike u procesu rada uređaja prilikom grejanja ili hlađenja objekta.
 • Sama toplotna pumpa neće imati nikakvog dejstva ukoliko nije priključena na izvor energije iz zemlje, vode ili vazduha. Toplotna pumpa će, pak, doprineti najboljem i najjeftinijem iskorišćenju te energije.
 • Grejanje i hlađenje korišćenjem toplotnih pumpi predstavljaju primarni pravac u svetu i Evropskoj Uniji, kako zbog skoka cena energenata, tako i zbog rastućeg trenda korišćenja obnovljivih izvora energije i težnje ka što većoj energetskoj efikasnosti.
 • Evropska Unija je donela normative u kojima se kaže da svi​ objekti izgrađeni posle godine moraju da imaju energetski efikasan sistem grejanja i hlađenja ​koji se pored sličnih mahom zasniva na geotermalnoj energiji (toplotnim pumpama).

TOPLOTNE PUMPE

možemo deliti na kategorije, na osnovu nekoliko kriterijuma.

Kako bi ih jednostavnije razvrstavali prema kriterijumima od opšteg interesa, delimo ih:

 • Prema „energentima iz prirode – besplatnim energentima“ koje koriste;
 •  Prema snazi;
 • Prema energentima koje koriste (besplatnim/prirodnim) delimo ih na:

1. Toplotne pumpe koje koriste energiju vazduha

2. Toplotne pumpe koje koriste energiju zemlje/ podzemne vode

Prema energentu koji koriste,  imamo tri različita sistema eksploatacije: 

 • vazduh-voda;
 • zemlja-voda;
 • voda-voda;

(prva reč označava energent koji se koristi, a druga prenosilac energije unutar instalacije).

 • Toplotne pumpe spadaju u najefikasnije sisteme grejanja i hlađenja danas.
 • Od 100% energije koju generiše toplotna pumpa 75-80% je besplatno jer dolazi iz okruženja, a samo 20-25% energije dolazi iz električnih izvora koji se plaćaju.

Kada su u pitanju toplotne pumpe koje Mifimi Energy ima u ponudi (Hidros Italija), pumpe koje koriste energiju zemlje mogu koristiti i energiju vode.

Svaki model toplotne pumpe ima više varijacija:

 •  Standardni model koji ima samo grejanje
 •  SW5 model koji pored grejanja ima i pripremu sanitarne vode
 •  RV model koji ima grejanje i hlađenje (dvocevni sistem)
 •  RV/SW6 model koji ima istovremeno grejanje i hlađenje (četvorocevni sistem) sa pripremom sanitarne vode
 •  FC – free cooling (pasivno hlađenje) verzija (dostupna za sve prethodne modele)

DEHUMIDORI / ODVLAŽIVAČI VAZDUHA

Ova grupa uređaja služi za smanjenje/kontrolu količine vlage u vazduhu u bilo kom zatvorenom prostoru.

U zavisnosti od namene, nudimo dehumidore različitih kategorija.

U okviru svake od kategorija vrši se dalja podela po kapacitetu tj količini vlage koje mogu odstraniti iz vazduha u toku 24 časa.

1. DEHUMIDORI ZA PASIVNE RASHLADNE INSTALACIJE

2. DEHUMIDORI ZA BAZENE

3. DEHUMIDORI ZA INDUSTRIJSKU PRIMENU

KATALOG PROIZVODA

O TOPLOTNIM PUMPAMA U NAŠOJ PONUDI

 • Kompanija HIDROS, Italija, je nastala 1993. godine
 • Karakterišu je brz rast i razvoj i pripadnost višem kvalitetnom segmentu tržišta.
 • Pored jake produkcijske linije poseduje i jak razvojni tim sa specijalizovanim laboratorijama. To omogućava da kompanija brzo odgovara na zahteve tržišta i klijenata i da, pored standarnih, ponudi i proizvode po zahtevu.
 • Takođe, razvojni tim HIDROS kompanije radi na neprikidnom usavršavanju proizvoda i njihovoj većoj efikasnosti, što kao rezultat ima vašu veću uštedu.
 • Proizvodna linija obuhvata celokupnu paletu uređaja koji se koriste u klimatizaciji.
 • Linija toplotnih pumpi pokriva sve 3 tehnologije koje su u upotrebi: vazduh–voda, voda–voda, zemlja–voda kao i postojanje hibridnih toplotnih pumpi (pumpe koje koriste dva izvora energije).

Ono što posebno izdvaja njihovu liniju toplotnih pumpi jesu pumpe širokog raspona snaga (kapaciteti od više stotina kW u svim kategorijama), visok stepen automatizacije i prilagodljivosti.

Liniju toplotnih pumpi odlično prati i širok spektar dodatnih proizvoda koji pomažu još boljem iskorišćenju energije toplotnih pumpi i podizanju energetske efikasnosti vašeg sistema.

Svaki model toplotne pumpe ima više varijacija:

 • – Standardni model koji ima samo grejanje;
 • – SW5 model koji pored grejanja ima i pripremu sanitarne vode;
 • – RV model koji ima grejanje i hlađenje (dvocevni sistem);
 • – RV/SW6 model koji ima istovremeno grejanje i hlađenje (četvorocevni sistem) sa pripremom sanitarne vode;
 • – FC – free cooling (pasivno hlađenje) verzija (dostupna za sve prethodne modele);

Hidros je vlasnik patenta za E.V.I. tehnologiju (enhanced vapour injection) koja toplotnim pumpama znatno uvećava efikasnost.

KATALOG PROIZVODA – DEHUMIDORI
KATALOG PROIZVODA – TOPLOTNE PUMPE
*Svi proizvodi su evropskog porekla i poseduju sve potrebne sertifikate.

IZVOĐENJE

Termotehnička instalacija

Kadrovi angažovani na izvođenju termotehničkih instalacija su obučeni za rad i za izvođenje prema definisanom projektu. U svim fazama izvođenja se vodi potrebna tehničko – tehnološka dokumentacija u saglasnosti sa propisima koji regulišu ovu oblast. Kroz realizaciju se vrši neophodna kontrola ugrađene opreme kao i materijala što je garancija kavaliteta izvedenog sistema. Pri radu se poštuju svi propisi o bezbednosti na radu uz upotrebu potrebnih sredstava zaštite na radu.

Rashladna instalacija

Industrijska rashladna postrojenja su nekada bila samo deo procesa proizvodnje. Sa podizanjem svesti o neophodnosti intenziviranja napora na očuvanju okoline, kao i saznanja o sve većim troškovima koji su vezani direktno i indirektno sa rashladnih postrojenjima, javlja se potreba za energetski što efikasnijim i ekološki prihvatljivim rešenjima. Naš tim iskusnih inženjera će vam predložiti više opcija rešenja, počev od onih koja su fokusirana na energetsku efikasnost i pouzdanost, do onih za koja su potrebna najniža početna ulaganja.

Grejanje

U zavisnosti od vaših potreba projektujemo i izvodimo instalacije kako za pojedinačne potrebe, tako i za kombinovane potrebe (grejanje+klimatizacija, klimatizacija+ventilacija, itd.). Pored toga radimo i sisteme koji koriste obnovljive izvore energije, kao što su grejanje i hlađenje pomoću toplotnih pumpi (vazduh-voda, voda-voda, zemlja-voda sa geotermalnim sondama), pasivno hlađenje, grejanje potrošne tople vode pomoću solarnih kolektora i druge sisteme.

Ventilacija

Ventilacioni sistemi se koriste za izbacivanje korišćenog vazduha (zaprljanog dimom, prašinom, vlagom i toplotom) kao i ubacivanjem svežeg filtriranog vazduha u prostor. Na samu ventilaciju postoji mogućnost ugradnje rekuperatora toplote čime, mešanjem dva navedena vazduha, dolazi do velike uštede – čak do 60% toplotne energije.

Izolacija

Izolacija vodovodnih cevi kao i cevi od grejanja je neophodna kako bi se sprečila kondenzacija i nepotrebno gubljenje energije. Kod sanitarne tople vode izolacija ima ulogu čuvanja temperature vode od bojlera do česme kao i u obezbeđivanju boljeg komfora i uštede energije samim tim što voda koja ostane u cevima ostaje topla. Na cevima za hladnu vodu neophodno je da se spreči stvaranje kondenza i da se sačuva temperatura hladne vode u čemu svakako pomaže odgovarajuća izolacija.

Klimatizacija

Klimatizacija je proces obrade vazduha u određenom prostoru sa ciljem stvaranja odgovarajućih uslova za boravak ljudi i drugih živih bića u njemu. U širem smislu termin se može odnositi na bilo koji oblik hlađenja, grejanja, ventilacije ili dezinfekcije, koji menjaju stanje vazduha. Klimatizacija kao grana tehnike obuhvata tehničke postupke za ostvarivanje željenih parametara vazduha, te njihovo održavanje u prostoru pomoću termotehničkih uređaja tokom čitave godine.